niedziela, 16 listopada 2014

UWAGA, UWAGA!!! INFORMACJA O NOWYM KONKURSIE!

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa"
CEL – umożliwienie zaprezentowania swojego talentu, popularyzowanie tradycji
świątecznych, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży, rywalizacja
w przyjaznej atmosferze.
INTERPRETACJA TEMATU - dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.
ORGANIZATOR KONKURSU – KOMISJA TURYSTYKI SZKOLNEJ
TERMIN ODDAWANIA PRAC – 11 grudnia 2014 r. ( w tym dniu jest spotkanie KTSZ – można wtedy oddać wszystkie prace)
ZASADY UCZESTNICTWA:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów
 • Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 5 prac
 •  Uczestnicy konkursu przygotowują jedną kartkę świąteczną w formacie A5 (po złożeniu) lub A 5 pojedynczą – nie składaną) wykonaną z papieru, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - rysowanie, malowanie, wydzieranie, grafika itp
 •  Prace uczestników ocenione będą przez komisję, która weźmie pod uwagę:
         - poziom artystyczny wykonanej pracy
         - oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania
         - stopień nawiązania do tradycji.
 •  Termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników – 11 grudnia 2014 w siedzibie Oddziału PTTK Gliwice, Rynek 11 ( UWAGA! W naszej szkole prace należy dostarczyć do Pani Eweliny Paluch najpóźniej do dnia 8 grudnia 2014)
 • Kartka konkursowa powinna być zapakowana w kopertę opisaną w następujący sposób: Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. W kopercie powinna znaleźć się także kartka z danymi tzw. metryczka: imię i nazwisko uczestnika, wiek autora pracy, klasa, nazwa szkoły, nazwisko opiekuna-nauczyciela –  UWAGA (metryczkę piszemy na komputerze,    dołączamy do kartki spinaczem biurowym.
 •  Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze jedną najładniejszą  pracę w danej grupie wiekowej
 • Wszystkie zgłoszone kartki zostaną umieszczone na wystawie w Oddziale PTTK Gliwice w dniach 11 grudnia 2014 – 8 stycznia 2015
 •  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w styczniu 2015, o dokładnym terminie opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną
 •  Dla uczestników konkursu przewidziane zostały dyplomy oraz drobne nagrody.
 • Decyzje jury są ostateczne.
 • Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi ich autorom. Komisja Turystyki Szkolnej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz