poniedziałek, 27 kwietnia 2015

UWAGA!!! KOLEJNY RAJD i DUUUŻO INFORMACJI...

UWAGA, POWSINOGI!

49 RAJD SZLAKAMI POWSTAŃ ŚLĄSKICH
Gliwice – Błotnica Strzelecka – Gliwice
14 maja 2015 r. (czwartek)

Rajd przebiega pod hasłem:
„UCZYMY SIĘ MIŁOŚCI OJCZYZNY OD POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH”

IMPREZA DOFINANSOWANA PRZEZ URZĄD MIASTA GLIWICE

 1. CELE RAJDU:
 • uczczenie Poległych na różnych frontach wojennych i walk powstańczych
 • poznanie historii Powstań Śląskich i piękna Ziemi Śląskiej
 • uczczenie 95 rocznicy II Powstania Śląskiego
 • uczenie aktywnego wypoczynku, kultury na szlaku i ochrony przyrody
 • propagowanie turystyki pieszej i kolarskiej, zdobywania odznak turystycznych

 1. ORGANIZATORZY:
Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody, Kolarski Klub Turystyczny im. Władysława Huzy
    3.   WARUNKI UCZESTNICTWA:
W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła i kluby PTTK oraz turyści indywidualni. Młodzież szkolna bierze udział w Rajdzie tylko pod opieką nauczyciela lub opiekuna SKKT – PTTK .

Termin zgłoszeń i dokonania wpłaty wpisowego upływa w dniu 05 maja 2015 r.
Dla członków PTTK                           3 zł  od osoby
Dla pozostałych                                 4 zł  od osoby
Wpisowe uiszczane na biwaku podwyższa się o 1 zł od osoby

 4.   ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:
W ramach wpisowego uczestnicy obecni na Rajdzie otrzymują:
 • ·         znaczek rajdowy
 • ·         potwierdzenie przebycia tras w książeczkach odznak turystycznych i krajoznawczych
 • ·         zwycięzcy konkursów otrzymają dyplomy i nagrody w konkursach indywidualnych
 • ·         gorącą herbatę i wodę do własnych naczyń

 5.   OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
Uczestnicy zobowiązani są posiadać: 
·         uczniowie- leg. szkolną
·         Polisę Ubezpieczeniową lub nr Polisy szkoły lub listę uczestników z numerami ważnych legitymacji PTTK
·         własne artykuły spożywcze
·         apteczkę pierwszej pomocy (jedna na drużynę)
·         busolę ( kompas), mapę, oraz przybory do pisania
·    
Wszystkie drużyny zgłaszają się na biwaku w punkcie przyjmowania drużyn w Błotnicy Strzeleckiej 
6.  KONKURSY
Dla uczestników Rajdu na biwaku przygotowano następujące konkursy:
 •     1.        Historyczno – krajoznawczy ze znajomości historii powstań śląskich, i terenu rajdu (indywidualny – dyplom i nagroda)**
 •     2.        na piosenkę powstańczą: obowiązkową „Już zachodzi czerwone słoneczko” i drugą dowolną (drużynowy – dyplom dla szkoły)***
 •     3.        rysunkowy o tematyce powstańczej na kartkach organizatora (indywidualny – dyplom i nagroda)** 

      **         bezpośrednio po przybyciu na miejsce biwaku
      ***       po zakończeniu konkursów nr 1 i 3, (około godz. 15.00)

W zależności od liczby zgłoszeń do poszczególnych konkursów uczestnicy będą podzieleni na grupy wiekowe. Każda szkoła może zapisać do konkursów indywidualnych dowolną liczbę uczestników.
 7.  PUNKTACJA PUCHAROWA OBEJMUJE konkursy 1-3 na trasach pieszych
A także:
Posiadanie książeczek OTP, KOT, Turysta Przyrodnik itp. (zalicza się tylko jedną książeczkę na jednego członka drużyny)                                                                                 max 10 pkt. dla drużyny
wyposażenie drużyny (zgodnie z punktem 8 regulaminu)                               max 10 pkt dla drużyny
Zdyscyplinowanie drużyn, estetyka miejsca biwakowania                              max 10 pkt.
Punkty w konkursie na piosenkę (drużynowym) są liczone podwójnie.
Organizator może nie przyznać pierwszego i kolejnych miejsc

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
·         za zachowanie i wszelkie kontakty uczestników odpowiedzialni są opiekunowie poszczególnych drużyn biorących udział w Rajdzie
·         opiekunów grup (drużyn) zobowiązuje się do ścisłej współpracy w zakresie porządku, dyscypliny na trasach, jak i na biwaku z kierownictwem Rajdu, w celu jego sprawnego  i bezpiecznego przeprowadzenia
·         kierownictwo Rajdu nie bierze żadnej odpowiedzialności za następstwa kontaktów uczestników Rajdu z osobami postronnymi
·          kierownictwo Rajdu nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania Rajdu – zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich
·         uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu Rajdu, zasad ochrony przyrody  i zabytków, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i drogowego oraz kultury turystycznej


TRASA RAJDU
TRASY PIESZE
Dojście do Błotnicy Strzeleckiej

Trasa nr 2.      Toszek PKP – zamek w Toszku – Grabina – Płużniczka – rez. „Płużnica”- Doryszów – Błotnica Strzelecka; 13 km, premia 5 pkt do OTP za zwiedzanie Toszka


ŻYCZYMY UCZESTNIKOM WIELU PRZEŻYĆ TURYSTYCZNYCH I DOBREGO HUMORU.
                                                                                  ORGANIZATORZY

POWYŻEJ ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY NAJWAŻNIEJSZE (DLA NAS!) FRAGMENTY REGULAMINU RAJDU, a praktycznie:
dalsze konkrety, czyli miejsce i godzina zbiórki oraz szczegółowe informacje dotyczące trasy i powrotu zostaną podane przez opiekuna (Panią M. Łapszyńską), gdy będzie już wiadomo, jaka jest ilość chętnych na ten rajd.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Pań: Żywickiej lub Łapszyńskiej najpóżniej do poniedziałku, 4 maja, rano! sobota, 25 kwietnia 2015

STARE TARNOWICE- FOTORELACJA

Dzisiaj, przy pięknej pogodzie, 9 Powsinóg z klas 4b, 4c i 5b (Gosia, Ala, Klaudia, Ola, Emilka, Nikola, Maja, Paulina i Filip), pod opieką Pani Żywickiej zwiedzało Stare Tarnowice, na czele z pięknym zamkiem.
Zamek w Starych Tarnowicach pochodzi z połowy XVI wieku. Za czasów panowania Piotra Wrochema - przedstawiciela możnego rodu, była to najokazalsza budowla w całym mieście. Reprezentowała styl renesansowy.
Do 1945 roku właścicielem majątku był Guido Henckel von Donnersmarck, potem zamek popadł w ruinę. Dziś znów odzyskał dawną świetność, dzięki obecnemu właścicielowi, którym jest Rajner Smolorz.
Zobaczcie krótką fotorelację z tej wyprawy. (Zdjęcia mamy dzięki życzliwości Pani Jadwigi Szandar):

czwartek, 23 kwietnia 2015

UWAGA!!! KONKURS PLASTYCZNY DLA POWSINÓG (i nie tylko)...

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Temat konkursu: TWOJA PRZYGODA Z POLSKĄ PRZYRODĄ

I. Organizator konkursu – Komisja Turystyki Szkolnej przy PTTK O/ Ziemi Gliwickiej

II. Cel konkursu:
1) Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży

2) Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi

3) Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży wrażliwości na piękno przyrody

4) Zmotywowanie uczniów do poszukiwania ciekawostek przyrodniczych

5) Zainteresowanie uczniów prowadzeniem obserwacji przyrodniczych

III. Zasady uczestnictwa:
1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjów w Gliwicach

2) Technika prac – dowolna, format – A 4

3) W konkursie dopuszcza się do oceny tylko prace indywidualne

4) Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę na osobnej małej kartce, zapisaną drukowanymi literami z następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca

5) Prace konkursowe (z naszej szkoły) należy dostarczyć do 21.05.2015 do Pań: Żywickiej lub Łapszyńskiej

6) Każda szkoła może złożyć maksymalnie 5 prac plastycznych

7) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa

8) Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na następujące kategorie wiekowe :

uczniowie klas IV – VI
gimnazjaliści
IV. Kryteria oceny pracy:
1) Zgodność z tematem
2) Interpretacja własna tematu
3) Walory artystyczne i estetyka wykonania
4) Kompozycja

V. Nagrody dla zwycięzców
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsca
Laureaci otrzymają drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie


SERDECZNIE ZAPRASZAMY, POWSINOGI I NIE TYLKO, DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!


ZMIANA GODZINY WYJAZDU!!!

Uwaga, POWSINOGI jadące do Starych Tarnowic! Zbiórka, zamiast o 9.00, będzie o 9.40. Dzień i miejsce bez zmian!!!
Za zmianę przepraszamy...

piątek, 17 kwietnia 2015

GRATULACJE DLA MAI...

... która jako druga Powsinoga w tym roku szkolnym zdobyła odznakę Turysty-Przyrodnika w stopniu popularnym. Mamy nadzieję, że Mai się jeszcze nie znudziło i będzie nadal z nami wędrować...


niedziela, 12 kwietnia 2015

UWAGA POWSINOGI!


Szykuje nam się kolejna wycieczka organizowana przez Komisję Turystyki Szkolnej.
Termin: 25 kwietnia, sobota
Miejsce: STARE TARNOWICE (kliknij tutaj: Stare Tarnowice)
Ilość miejsc dla Powsinóg: 10
Koszt: 20zł (ewentualna reszta zostanie oddana uczestnikom)
Zbiórka: na Placu Piastów, przed drogerią ROSSMANN, o godzinie 9.00.
Powrót w godzinach popołudniowych pod SP41
Co należy zabrać: ważną legitymację szkolną, książeczkę "Turysty-Przyrodnika", notes i coś do pisania, strój dostosowany do pogody, wygodne obuwie, coś do jedzenia i picia...

Z uwagi na to, że ilość miejsc jest ograniczona, to: "Kto pierwszy, ten lepszy".
Od poniedziałku zgłoszenia, wraz z pieniędzmi i zgodą Rodzica na wyjazd dziecka przyjmują Panie: Żywicka i Łapszyńska

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y !!!